เกี่ยวกับเรา

สื่อครู สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษา
เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการสอน ทำมือ หลากหลายประเภท เน้นให้สื่อมีคุณค่าในหลายมิติ สร้างความแปลกใหม่  และสร้างสรรค์สื่อให้ทันโลกเสมอ โดยยึดหลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างครู ให้สามารถนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัว มาผลิตทำเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เอง   อาทิ  สื่อป๊อพอัพทำมือ   สื่อจัดบอร์ด    สื่อตกแต่งห้อง    สื่อปฐมวัย    สื่อเกมส์การศึกษา  สื่อการสอนนวัตกรรม ฯลฯ ด้วยทีมงานบุคลากร ครู  นักออกแบบ นักวิชาการการศึกษา  ที่เชี่ยวชาญการทำงานด้านการสร้างสรรค์สื่อ มากกว่า 10 ปี

เพราะเราเชื่อว่าการสร้างสรรค์สื่อด้วยมือ เป็นการกระตุ้นมิติการเรียนรู้ทั้งครูและเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี  ครูได้พัฒนาความ คิดการแก้ปัญหา  เด็กได้เรียนรู้และตื่นเต้นกับสื่อใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเห็น ได้สนุกกับสื่อที่อาจจะไม่สมบูรณ์มากที่สุด ดังเช่นสื่อในระบบอุตสาหกรรม แต่ในความไม่สมบูรณ์นี้เอง จะสามารถต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

“สื่อครู “ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็ม และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ให้กับครู เพื่อนำไปถ่ายทอดและสอนเด็กๆ ที่เป็นอนาคตที่เป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป

ด้วยความนับถือ
สื่อครู  สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา
092-556-4555

เกี่ยวกับเรา

สื่อครู สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา อาทิ สื่อทำมือ ป้ายตกแต่ง ตราปั๊ม ป๊อบอัพ ติดต่อ Line : kroomedia โทร. 092-556-4555

Follow Us